TALLAHAMS

Pomatomus saltator

És un peix de cos allargat, robust,comprimit lateralment. La coloració és verdosa en la part dorsal mentre els flancs i el ventre són platejats.

Espècie pelàgica que es troba a la plataforma continental fins als 200 m de profunditat. S'alimenta sovint de seitons, sardines i sards; també s'alimenta de cefalòpodes i crustacis.

La seva llargària més comuna és de 20 a 60 cm, podent arribar als 115 cm.

La seva reproducció és a la primavera i estiu.

Es captura amb diferents arts: Encerclament, tremall i palangre.

Peix blanc, la seva carn és molt saludable i nutritiva. Posseeix un bon nivell de proteïnes i minerals .