SERVIOLA

Seriola dumerili

És un peix de cos ovalat i comprimit, amb el cap gran i mandíbules potents. El seu color gris blavós al dors es va aclarint pels costats per acabar blanquinós al ventre; presenta tot ell tonalitats metàl·liques  i, de la boca a la cua, una franja daurada poc marcada.

És una espècie pelàgica; viu normalment en mar obert, però a vegades, sobretot quan cerca menjar, s'apropa a la costa. Viu entre 20 i 70 m de profunditat . S'alimenta de peixos i invertebrats.

És un peix que normalment fa entre els 30 i 50 cm, però pot arribar a fer 190 cm.

La seva reproducció és des de finals de maig a finals de juny.

Es captura amb diferents arts: Arrossegament,tremall,encerclament i palangre.