SERRETA

Pollachius pollachius

És un peix de cos allargat. De color blau i verd metàl·lic. La mandíbula inferior sobresurt de la mandíbula superior.

Viu en zones rocoses i de vegades es mou a mar obert.

Els mascles poden assolir 60 cm de longitud total.

S'alimenta principalment de peixos petits, però també de crustacis i cefalòpodes.

Es captura en l'art d'arrossegament.