SÈPIA

Sepia officinalis

Mol·lusc cefalòpode amb cos robust, ovalat i aplanat. Posseeix 8 braços i 2 tentacles més llargs, equipats amb ventoses que utilitza per caçar i reproduir-se. La coloració és molt variable: dorsalment, des d'un marró grisenc molt pàl·lid a un marró mes fosc; la zona ventral és blanquinosa. Presenta com els pops, un òrgan que produeix tinta i que utilitza per defensar-se.

Viu sobre fons sorrencs. És un depredador actiu que s'alimenta principalment de crancs i peixos petits.

Mesura entre 15 i 25 cm, però poden arribar a 49 cm de llarg.

La seva reproducció és durant tot l'any, sobretot de febrer a octubre.

Es captura amb diferents arts: Arrossegament i tremall.

La seva carn és molt rica en vitamines i també posseeix un alt contingut de fòsfor, calci,potassi i proteïnes.