SARDINA

Sardina pilchardus

És un peix amb el cos allargat i lleugerament comprimit amb la boca situada en posició terminal. El dors és de color blau grisenc i a vegades amb tons verdosos, els costats i el ventre són argentats.

Viu a la columna d’aigua i a vegades es troba proper al fons, forma grans moles que es mouen entre 10 i 100 m de profunditat. S’alimenta principalment de crustacis planctònics.

És un peix que fa normalment entre 15 i  20 cm de longitud i un màxim de 28 cm

La seva reproducció va de novembre a juny.

Es captura amb diferents arts: Arrossegament i encerclament.

Peix blau; conté una quantitat elevada de proteïnes i àcids Omega-3 i el seu consum contribueix a reduir el colesterol.