SARD IMPERIAL

Diplodus cervinus

Peix de cos alt, comprimit lateralment, amb el morro allargat i la boca relativament petita. La seva coloració és gris platejat o daurat amb 5 franges amples transversals i fosques. 

Viu sobre fons rocosos a més fondària que els altres peixos de la família, entre els 30 i 40 m , apropant-se molt poc a la costa. S'alimenta de petits invertebrats i algues.

És un dels peixos d'escata , de mida més gran, ja que pot passar dels 50 cm de llargària , superant fàcilment el quilogram.

La seva reproducció té lloc entre el gener i l'abril.

Es captura amb diferents arts: Tremall,palangre, arrossegament i encerclament.