SALPA

Sarpa salpa

Peix de forma ovalada , amb la boca petita i llavis gruixuts. De color argentat blavós amb 10 o 12 franges horitzontals daurades.

Viu sobre fons rocosos o sorrencs, a unes profunditats d'entre 5 i 70 m. S'alimenta generalment d'algues , també, però, pot alimentar-se de crustacis.

És un peix que pot arribar a fer uns 50 cm de longitud, tot i que normalment fa al voltant de 20 cm.

Es captura amb diferents arts: Tremall i encerclament.