SALMÓ

Salmo salar

És un peix amb cos fusiforme, allargat i una mica comprimit als costats. El seu cap és petit i afilat.

La seva pell és platejada, amb taques per tot el cos.

Cria en rius, creix al mar i després hi torna on va néixer per reproduir-se.

La seva mida sol oscil·la entre els 40 i els 120 cm.

S'alimenta de peixos petits i crustacis.