RAP

Lophius piscatorius

El rap es caracteritza per tenir el cap molt aplanat i la boca molt ampla, la pell és llisa i no té escates. És de color marronós violaci, amb alguna taca blanquinosa.

Viu en el fons marí, sobre sòls fangosos o sorrencs propers a la costa a partir dels 20 m de profunditat.S'alimenta principalment de peixos que atrau obrint la boca.

La reproducció té lloc en els mesos de gener i febrer.

Els pescats a les nostres costes mesuren uns 80 o 90 cm com a màxim, però de forma excepcional poden arribar als 2 m de llarg.