PALOMETA

Lichia amia

Peix de boca grossa, amb el cos alt i molt comprimit lateralment. El seu dors té un color gris-verdós blanquinós amb reflexos argentats, i els costats i el ventre són més clars.

És una espècie pelàgica, viu en alta mar, encara que pot apropar-se a la costa en determinades circumstàncies.

És un peix carnívor i molt voraç, que s'alimenta de tota classe de peixos, caçant-los amb una gran rapidesa i destresa.

Es reprodueixen a la primavera, prop de les costes.

Pot arribar als 200 cm de llargària total i als 50 kg. de pes.

La seva carn es molt apreciada, malgrat que no és una espècie gaire abundant.

Es captura amb diferents arts: Tremall, encerclament i palangre.