OBLADA

Oblada melanura

És un peix de cos ovalat, prim i poc comprimit, els seus ulls són grans i els llavis prims. És de color gris plom, amb una taca negra abans de començar la cua. 

Viu en aigües litorals sobre fons rocosos. La seva alimentació és omnívora (algues, mol.luscs i crustacis).

Pot arribar a 30 cm, comuna de 15 a 20 cm.

La seva reproducció és d'abril a juny.

Es captura amb diferents arts: Arrossegament, encerclament, tremall i palangre.

Peix blanc,la seva carn és apreciada i conté una gran quantitat de proteïnes i al mateix temps un baix contingut en greix.