MORRUDA

Diplodus puntazzo

És un peix de cos ovalat i comprimit lateralment, es diferencia del sarg comú, perquè té la cara punxeguda,  la boca en forma de bec i allargada,  i amb llavis prims. La coloració és gris platejat amb reflexos groguencs, el ventre és blanquinós.

Es troba en aigües costaneres o sobre fons sorrencs i rocosos normalment entre 0 i 60 m de profunditat. S’alimenta d’algues, cucs, mol·luscs i gambes. 

Pot arribar als 60 cm de llargària.

La seva reproducció va de final de setembre a finals de novembre.

Es captura amb diferents arts: Arrossegament, encerclament, tremall i palangre.

Peix blanc, la seva carn és tendra i bastant apreciada.