MOLL DE ROCA

Mullus surmuletus

És un peix de mida no gaire gros, allargat i boca petita amb dues barbetes, que els serveix com a òrgan sensor del gust i del tacte. La seva coloració general és vermellosa amb tres bandes grogues longitudinals.

Viu aïllat o en grups reduïts i  en llocs rocosos,  se´l troba fins a uns 400 m de fondària. S'alimenta de petits crustacis i mol·luscos.

La seva llargària oscil·la entre els 10 i 25 cm , però pot arribar fins a un màxim de 40 cm.

La seva reproducció és d'abril a juliol, i la pesca és a la tardor.

Es captura amb diferents arts : Arrossegament i tremall.

Peix blanc semigràs, la carn és ferma, delicada i molt apreciada.