MOLL DE FANG

Mullus barbatus

Peix de mida no gaire grossa, front molt caigut, i boca petita amb dues barbetes sota la mandíbula inferior,  que els serveix com a òrgan sensor del gust i del tacte. El cos és vermellós, amb reflexos daurats. 

Forma petits bancs prop de la costa, en fons de sorra o de fang, fins a uns 200 m de fondària. S'alimenta de petits crustacis i mol.luscs.

La seva longitud màxima és de 30 cm, comuna de 10 a 20 cm.

La seva reproducció és d'abril a agost.

Es captura amb diferents arts: Arrossegament i tremall.

Peix blanc semigràs, posseeix una quantitat de proteïnes,vitamines i minerals.