MERO

Epinephelus marginatus

Peix de cap gran i dents molt potents. El seu dors és de color canyella,  els costats i el ventre són marronosos amb petites taques de color grogós.

Viu habitualment entre els 80 i 150 m,  amb un màxim de 200 m de fondària. S'alimenta de peixos i alguna vegada de mol·luscs o de crustacis.

Mesura de 0,8 a 1,2 m, amb un pes de 3 a 10 kg, però pot arribar als 40 kg de pes i 1,5 m de llargària.

Es captura amb art de palangre.