LLUERNA

Triglia lucerna

És un peix de cos allargat i cap voluminós, triangular amb crestes i espines.

Una part de les seves aletes pectorals actuen com a llargs dits, adaptats per "caminar" pel fons o per cercar aliment. L'altra part és gran i presenta una coloració molt vistosa, amb un fons granatós violeta i moltes taques de color blau intens; el dors és vermellós i la panxa i els costats blanquinosos.

Viu sobre fons de fang i sorra, situats entre els 25 i 300 m de fondària.

És un peix que mesura entre els 20 i 35 cm de llargària i els 6 kg de pes.

La seva reproducció és del juny a l'agost.

Es captura amb diferents arts: Arrossegament,tremall i palangre.