LLENGUADO

Solea solea

Peix de cos ovalat i comprimit, presenta tots dos ulls en el mateix costat , el cap és petit i arrodonit. La coloració de la banda dreta presenta diferents tonalitats de color marró, canviant de color segons el  lloc on viuen.

Viu sobre fons de sorra i fang, de les aigües costaneres fins a poc més dels 100 m. S'alimenta de cucs,mol.luscs i petits crustacis.

La seva llargària varia entre els 30 i 45 cm, i el seu pes entre 1 i 2 kg, amb un màxim de 3 kg.

La reproducció té lloc entre gener i agost.

Es captura amb art de tremall.

La seva carn és molt fina, és un peix molt apreciat en les nostres costes.