LLAMPUGA

Coryphaena hippurus

És un peix de boca gran i obliqua, cos molt allargat, recobert de petites escates. La seva coloració al dors i a les aletes són de color blau i verd amb reflexos metàl·lics, i els seus costats són platejats amb tonalitats daurades. Té taques de color blau metàl·lic per tot el cos.

És una espècie pelàgica, que sol viure a mar obert, a gran distància de la costa. S'alimenta de peixos voladors, verats o sardines.

Pot assolir quasi els 2 m de llargària,  amb un pes de 30 kg.

És un peix blau, la seva carn és saborosa i de gust intens.

És captura amb diferents arts: Encerclament , tremall i palangre.