GALTA-ROIG

Liza (liza)aurata

El seu cos té forma ovalada, a excepció del cap i la cua. Presenta una gran taca groga rere dels ulls, reflexos daurats en el cap i en els costats, i la resta del cos és marronosa.

Viu en aigües costaneres a fons fangosos i sorrencs fins als 10 m. S'alimenta de qualsevol tipus d'aliment.

Mesura entre els 30 i 40 cm, i com a molt pot arribar als 50 cm, i com a màxim 2 o 3 kg de pes.

Es captura amb diferents arts: Tremall i encerclament.