ESPET

Sphyraena sphyraena

És un peix amb el cos molt allargat, arrodonit i estret, amb una mandíbula inferior una mica més llarga que la superior. La seva coloració és verda marronosa, gris verdosa o groguenca amb una vintena de bandes transversals més fosques en la meitat superior del cos.

Viu sobre fons sorrencs i rocosos de la zona costanera, els juvenils solen nedar en grans bancs, mentre que els adults viuen solitaris. S'alimenta de peixos, crustacis i calamars.

La seva reproducció és d'abril a setembre i viu en aigües càlides.

És un peix amb una longitud de 30 a 60 cm, tot i que pot arribar a 1 m.

Es captura amb diferents arts: Encerclament, tremall i palangre.

La seva carn és molt tendra, saborosa i de bona qualitat.