DOT

Polyprion americanus

Peix de cos robust i una mica comprimit, cap ferm, amb unes mandíbules potents, i que presenta una forta cresta a l'opercle. Els joves són de color violaci amb taques irregulars, els adults en canvi són de color marró grisencs.

Viu fins als 100 m de fondària, sobre fons rocosos. S'alimenta de peixos, crustacis i cefalòpodes.

Fa de 60 als 100 cm de llargària i, com a màxim i de forma excepcional , pot arribar als 2 metres i pesar més de 40 kg.

La reproducció té lloc a finals de primavera i a l'estiu.

Es captura amb art de palangre.