DÉNTOL

Dentex dentex

És un peix amb el cap gros, escates i ulls petits, i de perfil molt corbat. La seva coloració varia molt segons l'edat, però normalment té el dors gris blavós amb els costats platejats, i plagats de petites taques blaves, el seu ventre és clar i les aletes són vermelloses. 

Forma petits bancs, entre 6 i 8 individus, sobre fons rocosos, al voltant dels 200 metres de fondària.S’alimenta de peix blau, mol·luscs i cefalòpodes.

La seva llargària normalment fa uns 50 cm,  però pot arribar a 1 m de llarg, i un pes màxim de 14 kgs.

La seva reproducció és entre la primavera i l'estiu. 

Es captura amb diferents arts: Arrossegament, tremall i palangre. En certes èpoques de l'any es captura amb encerclament.