CORBALL DE ROCA

Sciaena umbra

Peix de cos alt i curt, que presenta al seu dors una forta corba. Té una coloració gris fosc, amb reflexos verd grogosos,  els costats són més clars i el ventre és platejat.

És un peix costaner, que viu en fons de roca i d'algues, a partir dels 6 m de fondària, fins als 10 o 15 m. S'alimenta de petits peixos i crustacis.

Pot arribar a fer 70 cm de longitud, tot i que normalment fa uns 28 cm de llargada i els 4 kg de pes.

Es reprodueix entre el març i l'agost.

Es captura amb diferents arts: Tremall,palangre i encerclament

La seva carn és exquisita i molt fàcil de cuinar.