CAP ROIG

Scorpaena scrofa

És un peix de cos robust i allargat, cobert de plegaments i espines. És de color vermellós, amb pinzellades fosques, només al ventre és una mica més clar.

Viu en fons de sorra o roca, recoberta d'algues, entre els 20 i 100 m, i excepcionalment pot arribar als 200 m de fondària.S'alimenta de crustacis, mol.luscs i peixos petits.

La seva llargària oscil.la entre 25 i 30 cm amb un màxim de 50 cm de llarg.

La seva reproducció és  de maig a agost. La seva època de pesca és d’abril a setembre.

Es captura amb diferents arts: Arrossegament, tremall i palangre.

Peix blanc d'alta qualitat, la seva carn és especialment saborosa i delicada .A causa del seu contingut alt en proteïnes, minerals  i baix en greixos, el seu consum és una veritable benedicció per al sistema cardiovascular i el sistema nerviós.