CÀNTERA

Spondyliosoma cantharus

El seu cos té forma el.líptica és llarg i comprimit, amb el cap i la boca petits, el rostre punxegut i els ulls grossos. És de color gris al dors i color plom als costats. 

Viu principalment al fons marí i la part baixa de la columna d'aigua sobre fons rocosos, amb algues o sorra a una profunditat entre 5 i 300 m. S'alimenta d'invertebrats bentònics i a vegades també d'algues.

És un peix que pot arribar a mesurar fins a 50 cm i 3 kg de pes.

Es captura amb diferents arts: Arrossegament, encerclament,tremall i palangre.

La seva carn és molt apreciada.

 

.