BONÍTOL

Sarda sarda

Peix blau amb cos fusiforme, la boca és molt gran i té el cos cobert d'escates molt petites. És de color blau brillant al dors i amb ratlles fosques lleugerament obliqües del cap a la cua. La part inferior dels costats i el ventre són platejats.

És un peix que viu a la part superior de la columna d'aigua. S'alimenta de petits crustacis, peixos petits i cefalòpodes.

La seva llargària més comuna és de 25 a 65 cm amb un màxim de 90 cm.

La seva reproducció va de maig a juliol.

Es captura amb diferents arts: Encerclament,tremall i palangre.

Es pot considerar un veritable tresor de propietats nutricionals, posseeix qualitats organolèptiques similars a les de la tonyina, però la seva carn potser és més saborosa i és rica en minerals com el fòsfor, calci, sodi i potassi.