BÍSOL

Scomber(pneumatophorus)japonicus

Peix blau, es diferencia del verat per un cap molt afilat i  ulls més grans,  al costat té un gran nombre de punts i ratlles de color marró, mentre que el ventre és es de color plata .

Es troba des de la superfície fins a 300 metres de profunditat, comunament entre 50 i 200 metres.S'alimenta de petits peixos i invertebrats pelàgics.

La seva llargària oscil.la entre els 15 i 30 cm, però pot arribar als 50 cm.

La seva reproducció és del juny fins a l'agost.  

Es captura amb diferents arts: Arrossegament i encerclament.

La seva carn és tendra i lleugerament espinosa.