BESUC DE LA PIGA

Pagellus bogaraveo

És un peix boterut i alt, la seva boca és bastant grossa i el cap relativament petit amb els ulls grans. El dors és gris rosat ,  els costats són platejats, té una taca negra darrere el cap i totes les seves aletes tenen una coloració vermellosa o ataronjada.

Viu normalment  a uns 150-300 metres de profunditat, en fons rocosos o sorrencs. A l´hivern es troba a grans fondàries i a la primavera s'apropa a la costa. És un carnívor voraç de crustacis i també s'alimenta d'altres invertebrats i petits peixos.

La seva llargària va dels 30 als 40 cm, podent arribar als 70 cm.

Es captura amb diferents arts: Arrossegament i palangre.