BESUC BLANC

Pagellus acarne

És un peix ovalat amb un perfil corbat, amb el cap gros i la boca petita. La cavitat bucal és taronja, el  cos és daurat amb tonalitats rosades i el ventre blanc. Té una taca negra a la base de les aletes pectorals.

Habita en zones d'uns 500 m de profunditat amb algues. S'alimenta de mol·luscs, petits crustacis i cucs.

La seva llargària normalment fa uns 25 cm, però pot arribar a 35 cm de longitud.

La seva reproducció és del juny al setembre. 

Es captura amb diferents arts: Arrossegament, tremall i encerclament.

Peix blanc, té un alt contingut de proteïnes i pocs greixos.